Login

"Paralel Doğrular Sonsuzda Kesişir" mi? EVET!

"Paralel Doğrular Sonsuzda Kesişir" mi? EVET!
?lginç de?il mi? paralellik ve kesi?im; z?t iki kavram! Çünkü iki do?ru bir birine paralel ise, mümkünat? yok bir noktada temasa geçemezler! Bu durumda bir birine temas? geçemeyen iki do?ru bir birine paraleldir! Peki nas?l oluyorda paraleller sonsuzda kesi?iyor? Nedendir bu paradoks/çeli?ki?

Geometri Sistemleri

Aslında durumda paradoks yok! Paralel iki doğru bir birleri ile kesişir EVET! AMA! bu Projektif geometride olur! Diğer geometri sistemlerinde bu mümkün değildir! Olması halinde paralellik ve kesişme kavramları bir birini yok eder

Projektif Geometri Nedir?

"On beş ve on altıncı yüzyıldaki ressamların, üç boyutlu cisimleri iki boyutta temsil etme isteğinden doğmuştur. O zaman en iyi bir resmin, cisimle göz arasına konulacak bir camda ortaya çıkarılabileceğine gelinmişti. Projektif geometri, matematik bir disiplin olarak ancak 19. yüzyıldan sonra ortaya çıktı."

Gerçeklik!

Dümdüz bir ova üzerine inşaa edilmiş iki kara yolu olduğunu düşünün! Bu kara yolları bir birine paralel bir şekilde yapılmış olsun, ve kendinizi iki yolun arasında ve x bir noktada hayal edin! Şimdi ne görüyorsunuz? bu iki yol ufukta bir araya geliyorlar doğru mu? Bu durumda paralel iki yol (doğru) sonsuzda kesişmiş oldu!

Sonsuzluk!

Mevcut şartlarda erişilemeyene her zaman sonsuzluk denmiştir! Yani görebildiğimiz en son noktadan ötesine sonsuzluk deriz ya da sayamadığımızdan ötesine! Ve her zaman bir sonsuz olacaktır! çünkü bildikçe ve ulaştıkça daha fazla bilinmeyen ve ulaşılması gereken olacaktır

Resim: photophreak